Pomahameradi.cz - projekt Barevný anděl

Protože i my věříme na význam a vliv prostředí, které nás obklopuje, chceme projekt Barevný anděl finančně i poradensky podpořit. Můžete se k nám připojit koupí kalendářů James 2014, který vzešel z produkce známého uměleckého fotografa Petra Kurečky a účastí na jeho křtu spojeného s dražbou. Výtěžek z dražby a část výtěžku z kalendářů bude věnována právě na finanční podporu projektu Barevný anděl.


Smyslem projektu Barevný anděl, který realizuje občanské sdružení Dlouhá cesta je změnit prostředí dítěte a utužit vztah v rodině poznamenané úmrtím jiného dítěte v rodině. Skupina dětí, které přišly o sourozence je znevýhodněná a opomíjená. V mnoha rodinách dochází k poruchám v komunikaci mezi rodiči navzájem, ale i mezi rodiči a dětmi. Ty kromě stesku po sourozenci začnou trpět přehnanou péčí nebo naopak ztrátou zájmu ze stran rodičů. V rámci projektu se sdružení snaží aktivně propojit účast dítěte a rodičů na společné práci - přeměně prostředí, ve kterém sourozenci žili společně a které tragédii připomíná. Motivovat dítě k aktivitě, která nastartuje život bez sourozence a přitom se naučit o situaci komunikovat.

Více o akci se dozvíte na stránce www.pomahameradi.cz, která bude spuštěna u příležitosti křtu kalendáře ve středu 23.10. 2013 a kde bude možné následně také kalendáře objednat, popřípadě se připojit s finanční pomocí.


Kontaktujte nás
ZPĚT NA SENSO BLOG